Browsed by
Tagg: studier

Välj dina kurser väl

Välj dina kurser väl

CSN eller inte?

Kan du ta CSN-bidrag eller lån så kan du välja fritt mellan de kurser som erbjuds på de svenska universiteten och högskolorna eller varför inte på utländska universitet. Tänk på att det då kan tillkomma studieavgifter, vilket du behöver beakta i din budget.

Om du inte är berättigad till CSN och vill vara kvar i det svenska sjukförsäkringssystemet, dvs t.ex. få sjukbidrag om du skulle bli allvarligt sjuk, måste du studera något arbetsrelaterat. Varför det kan man fråga sig? Ingen aning men så är det i alla fall. Det är kopplat till SIG, dvs din sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Enligt Försäkringskassan kan du ha rätt till en SGI om du någon gång tidigare har haft inkomster från arbete. För att ha rätt till en SGI, från ett arbete som du hade innan du började studera, ska du ha:

  • tjänat minst 10 900 kronor under ett år,
  • arbetat i minst sex månader i en följd, eller ha haft perioder av arbete som återkommit varje år,
  • skyddat den SGI:n när du slutade arbeta. 

Enligt Försäkringskassan kan du ha rätt till en SGI om du någon gång tidigare har haft inkomster från arbete. För att ha rätt till en SGI, från ett arbete som du hade innan du började studera, ska du ha:

  • arbetat i minst sex månader i en följd, eller ha haft perioder av arbete som återkommit varje år,
  • skyddat den SGI:n när du slutade arbeta. 

Du kan till exempel ha skyddat din SGI om du gjort något av det här:

  • studerat med studiestöd från CSN.
  • studerar på en studiemedelsberättigad utbildning på minst halvtid, men utan studiestöd från CSN. Du påbörjade utbildningen tidigast den 1 juli 2018.
  • varit ledig från din anställning för att studera inom ditt eget yrkesområde. Din SGI är då skyddad även om du inte tagit studiestöd.

Det finns lite fler exempel som du kan läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Det är viktigt att det inte finns några glapp i tiden där du varken har arbetat eller skyddat din tidigare SGI på något av de ovanstående sätten. Om det gör det, är det inte säkert att din SGI är skyddad. Så matcha din tjänstledighetsperiod med terminstart eller terminsavslut.

Studera inom mitt eget yrkesområde

Vad betyder studera inom ditt eget yrkesområde? Jag ringde Försäkringskassan och frågade och fick till svar att att det kunde t.ex vara en sjuksköterska som ville läsa en specialistutbildning. För den som inte är sjuksköterska så var det inte speciellt hjälpsamt för de kunde inte ge något annat svar. I slutändan är det Förvaltningsrätten som avgör om det skulle bli bråk med Försäkringskassan så fundera över hur du kan argumentera för att kursen som du läser är kopplad till ditt arbete. Läs inte en Harry Potter-kurs om du inte är bibliotekarie eller har en jäkligt bra motivering. En kollega motiverade det med att man behöver ibland trolla i arbetslivet och hemma. Njaa, jag vet inte om en jurist skulle köpa den motiveringen. Jag jobbar t.ex. inom en organisation, vars verksamhet till huvuddelen består av miljörelaterade projekt. Jag har därför valt att läsa projektledning och olika miljörelaterade kurser för att jag vet att jag kan argumentera för att de är arbetsrelaterade.

Internetbaserade kurser eller distanskurser

Om du inte planerar att tillbringa din tjänstledighet i Sverige kolla att kurserna är distanskurser eller internetbaserade kurser som INTE kräver obligatorisk närvaro på orten eller har tentor som ska göras i Sverige när du planerar att vara i Indien. Det är också viktigt att läsa igenom kursplanen för att kolla vad du behöver göra för att ha kolla på vad du behöver göra för att klara kursen så att det passar dina planer. Internetbaserade kurser ställer krav på att du ska ha tillgång till ok internet i alla fall då och då.

Språk

På vilket språk undervisningen kan också vara bra att ha koll på. Jag råkade av misstag söka till den engelskspråkiga versionen av två kurser, vilket visade sig bli lite svårare än jag tänkt mig. Jag lyckades byta till den svenskspråkiga versionen, vilket sparade mig många timmars frustration och pluggande. Du vill ju trots allt ha lite ledighet under ditt sabbatsår. Därför är faktiskt inte kravet på jobbrelaterade kurser så dumt för du har normalt lite koll på ämnet.

Kurslitteraturlistan

Utöver kursplanen kan även kurslitteraturlistan vara av intresse för vill inte ha flera kurser med 2000 sidor att läsa för då kan du glömma eventuell ledighet. Det är inte heller så praktiskt att behöva släpa på en egen resväska för din kurslitteratur. Så kurser med e-böcker är önskvärda. Kurslitteratur hittar du bland annat på Adlibris eller Bokus. Begagnad kurslitteratur hittar du bl a på Bokbörsen.

Betyg

För den som slutade gymnasiet för många år sedan och det även var ett tag sedan du var på gymnasiet så kan det nya betygssystemet vara minst sagt förvirrande. Du kan läsa mer på antagning.se hemsida.   där du får lära dig mer om saker som grundläggande behörighet och meritvärde. Om dina betyg inte är att finna på antagning.se så är det bara att börja söka i lådorna hemma för att du ska kunna klura ut dina antagningspoäng och se dina möjligheter att komma in på önskad utbildning. Det kan vara bra att söka lite fler kursen än man tänkt om man inte har full pott. För att få dig att känna dig ännu mer som en dinosaurie så kan jag berätta att en termin idag har 30 högskolepoäng och inte 20 högskolepoäng. 

Det viktigaste

Sista anmälningsdag för höstterminen 2019 är 15 april och vårterminen 2020 är troligtvis 15 mars. Det sista är dock en gissning så kolla upp det för du kan vid skrivandet av detta inlägg inte se sista antagningsdatum.

Och framförallt så är jag inte expert så SGI utan har kollat vad som gäller för MIG. Se detta mer som en introduktion eller tänk på detta när du planerar din ledighet.

Tjänstledighet

Tjänstledighet

Vill du återvända till ditt jobb eller vill du helt enkelt veta att du kan betala räkningarna när du kommer tillbaka så är tjänstledigheten en bra möjlighet. Vill du bara ligga på stranden och sippa drinkar under din tjänstledighet så får du hoppas din arbetsgivare är välvilligt inställd till din ledighet för annars är det kört.

Om du inte har möjlighet att få tjänstledigt bara för att du vill eller om du vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet så har du möjlighet att begära tjänstledighet för att studera enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning eller som den mindre formellt kallas studieledighetslagen.

För att få tjänstledigt för studier måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren.Din arbetsgivare kan inte vägra dig tjänstledighet däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten under vissa omständigheter. Arbetsgivaren måste dock underrätta dig genast om uppskovet och skälet för detta.

Är du på en kollektivavtalssluten arbetsplats och vill arbetsgivaren att tjänstledigheten ska äga rum senare än 6 månader efter att du begärt det krävs samtycke från facket. I lagen regleras också en del andra situationer men för dig som planerar vara ledig en längre tid kan det finnas en poäng i att underrätta din arbetsgivare sex månader innan du planerar att vara ledig för då minskar deras möjligheter att skjuta upp tjänstledigheten. Min chef ville att jag skulle skjuta upp ledigheten men eftersom jag förvarnat ca 6 månader innan var det inte så mycket som de kunde göra när jag sa att jag inte ville göra det.

Jag valde att söka tjänstledighet för studier framförallt för att jag ville vara kvar i socialförsäkringssystemet. Om någonting skulle hända vill jag ha möjligheten att få sjukpenning. För mig är detta viktigt för jag ville inte riskera hela min ekonomi för ett sabbatsår. Jag vill kunna betala mina räkningar även om jag blir sjuk oc måste återvända till Sverige.

Om du väljer att studera så har du förhoppningsvis två valmöjligheter: att studera med eller utan CSN. Jag har använt allt mitt studielån och har fortfarande en del kvar att betala så jag har egentligen inget annat val än att själv finansiera mitt sabbatsår. Dessutom kan jag inte rekommendera att låna till att vara ledig. Om du inte kan ta CSN och fortfarande vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet ställer det lite speciella krav på dina studier. Om du har CSN kan du läsa en kurs om Harry Potter och hans världar eller om du gillar kärleksromaner bättre Romance – kärleksromaner från tre decennier. 

Om du inte är bibliotekarie kan ovan nämnda kurser vara lite svåra att motivera för kurserna måste nämligen vara arbetsrelaterade. Det är en lite irriterande begränsning men i efterhand är jag ganska nöjd med det ändå för om du kan något om ämnena blir kurserna lättare för dig och du kan tillbringa mer tid med att göra annat. I mitt fall att vara turist i sydostasien. Om vi är lite krassa så ser det ju även bättre ut att du läst något som kan vara till nytta i ditt arbetsliv än Harry Potter. 

Tjänstledighet för att testa driva företag

Om din dröm istället är att driva ett eget företag så kan jag rekommendera att du söker tjänstledighet för det istället.

Du har nämligen också rätt till tjänstledighet för att under högst sex månader för att testa driva ett företag själv (genom enskild firma) eller genom en juridisk person (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag). Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Så du kan t.ex inte starta en revisionsfirma om du arbetar på en revisionsfirma. Ledigheten får inte heller innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. I det här fallet har man också bara rätt att vara ledig under en period hos en och samma arbetsgivare så det funkar inte att vara ledig varje halvår. Precis som med studier måste du ha arbetat sex månader hos din arbetsgivare alternativt totalt 12 månader under de senaste två åren.

I det här fallet är det också lite mer formalia. Ledigheten ska anmälas minst tre månader före ledighetens början och man ska ange hur länge man planerar att vara ledig. Arbetsgivaren har sedan en månad på sig att meddela sitt beslut.