Browsed by
Tagg: csn

Tjänstledighet

Tjänstledighet

Vill du återvända till ditt jobb eller vill du helt enkelt veta att du kan betala räkningarna när du kommer tillbaka så är tjänstledigheten en bra möjlighet. Vill du bara ligga på stranden och sippa drinkar under din tjänstledighet så får du hoppas din arbetsgivare är välvilligt inställd till din ledighet för annars är det kört.

Om du inte har möjlighet att få tjänstledigt bara för att du vill eller om du vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet så har du möjlighet att begära tjänstledighet för att studera enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning eller som den mindre formellt kallas studieledighetslagen.

För att få tjänstledigt för studier måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren.Din arbetsgivare kan inte vägra dig tjänstledighet däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten under vissa omständigheter. Arbetsgivaren måste dock underrätta dig genast om uppskovet och skälet för detta.

Är du på en kollektivavtalssluten arbetsplats och vill arbetsgivaren att tjänstledigheten ska äga rum senare än 6 månader efter att du begärt det krävs samtycke från facket. I lagen regleras också en del andra situationer men för dig som planerar vara ledig en längre tid kan det finnas en poäng i att underrätta din arbetsgivare sex månader innan du planerar att vara ledig för då minskar deras möjligheter att skjuta upp tjänstledigheten. Min chef ville att jag skulle skjuta upp ledigheten men eftersom jag förvarnat ca 6 månader innan var det inte så mycket som de kunde göra när jag sa att jag inte ville göra det.

Jag valde att söka tjänstledighet för studier framförallt för att jag ville vara kvar i socialförsäkringssystemet. Om någonting skulle hända vill jag ha möjligheten att få sjukpenning. För mig är detta viktigt för jag ville inte riskera hela min ekonomi för ett sabbatsår. Jag vill kunna betala mina räkningar även om jag blir sjuk oc måste återvända till Sverige.

Om du väljer att studera så har du förhoppningsvis två valmöjligheter: att studera med eller utan CSN. Jag har använt allt mitt studielån och har fortfarande en del kvar att betala så jag har egentligen inget annat val än att själv finansiera mitt sabbatsår. Dessutom kan jag inte rekommendera att låna till att vara ledig. Om du inte kan ta CSN och fortfarande vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet ställer det lite speciella krav på dina studier. Om du har CSN kan du läsa en kurs om Harry Potter och hans världar eller om du gillar kärleksromaner bättre Romance – kärleksromaner från tre decennier. 

Om du inte är bibliotekarie kan ovan nämnda kurser vara lite svåra att motivera för kurserna måste nämligen vara arbetsrelaterade. Det är en lite irriterande begränsning men i efterhand är jag ganska nöjd med det ändå för om du kan något om ämnena blir kurserna lättare för dig och du kan tillbringa mer tid med att göra annat. I mitt fall att vara turist i sydostasien. Om vi är lite krassa så ser det ju även bättre ut att du läst något som kan vara till nytta i ditt arbetsliv än Harry Potter. 

Tjänstledighet för att testa driva företag

Om din dröm istället är att driva ett eget företag så kan jag rekommendera att du söker tjänstledighet för det istället.

Du har nämligen också rätt till tjänstledighet för att under högst sex månader för att testa driva ett företag själv (genom enskild firma) eller genom en juridisk person (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag). Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Så du kan t.ex inte starta en revisionsfirma om du arbetar på en revisionsfirma. Ledigheten får inte heller innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. I det här fallet har man också bara rätt att vara ledig under en period hos en och samma arbetsgivare så det funkar inte att vara ledig varje halvår. Precis som med studier måste du ha arbetat sex månader hos din arbetsgivare alternativt totalt 12 månader under de senaste två åren.

I det här fallet är det också lite mer formalia. Ledigheten ska anmälas minst tre månader före ledighetens början och man ska ange hur länge man planerar att vara ledig. Arbetsgivaren har sedan en månad på sig att meddela sitt beslut.