Browsed by
Kategori: Okategoriserade

Men min bostadsrätt då?

Men min bostadsrätt då?

När du gick genom dina utgifter för att minimera dessa så kanske du insåg att din bostad är en av dina största utgifter. Bolånet och månadsavgiften ska betalas varje månad oavsett om du bor i lägenheten eller ej. Samma gäller med hyran om du har hyresrätt. Det kan trots allt vara kul att ha någonstans att bo när du kommer hem.

Det vanligaste är att hyra ut för en period, dvs perioden du tänker vara borta t.ex 6 eller 12 månader. Perioden kan sedan förlängas om du väljer att vara borta längre och har konstaterat att du har en vettig andrahandshyresgäst.

När du bestämt dig för att hyra ut din lägenhet i andra hand ska en ansökan skickas till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen är nämligen den som lämnar tillstånd till andrahandsuthyrningen. Du ska ha skäl att hyra ut din lägenhet såsom t.ex en längre resa (några veckors semester brukar inte räcka), studier eller arbete på annan ort, provsamboende eller sjukdom.

Skulle föreningen neka din andrahandsuthyrning kan du vända dig till hyresnämnden som kan pröva din ansökan. Hyresnämnden kan ge dig rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand trots att din bostadsrättsförening nekar uthyrning. Generellt så brukar bostadsrättsföreningar vara ganska generösa med uthyrning upp till två år. Om du hyr ut lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande är det grund för uppsägning av din bostadsrätt. Att fortsätta att hyra ut efter att ett tidigare givet tillstånd löper ut räknas också som otillåten andrahandsuthyrning. 

Din bostadsrättsförening har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning om det finns skrivet i föreningens stadgar. Av stadgarna framgår även beloppet som föreningen kan ta ut antingen månadsvis, årligen eller vid någon annan tidpunkt. Min förening tar t.ex. ut en månatlig avgift. Avgiften får vara maximalt 10 % av prisbasbeloppet (46 500 kr för 2019), dvs 4 650 kr per år.

Som ägare av bostadsrätten är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av månadsavgiften även under perioden som du hyr ut din lägenhet. Så se till att du personligen betalar månadsavgiften varje månad och andrahandshyresgästen betalar dig.

Om du är bortrest utomlands kan bostadsrättsföreningen kräva att du har en kontaktperson i Sverige som de kan kontakta vid behov (främst om det inte funkar med hyresgästen) och ger fullmakt åt någon att representera dig.

Mer om vad ett hyreskontrakt bör innehålla kommer i kommande inlägg.

Reseförsäkring – ett måste

Reseförsäkring – ett måste

Planerar du att resa under ditt sabbatsår och vara borta längre än 45 dagar så behöver du en reseförsäkring. Hos de stora aktörerna, dvs Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, Folksam och IF omfattar hemförsäkringen en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Därefter måste du skaffa ett tillägg till din reseförsäkring för att vara fortsatt försäkrad. Alla fyra bolag erbjuder tilläggen. 

Tänk på att kontrollera 

 • att din reseförsäkring täcker alla regioner som du planerar att åka till för val av resedestination kan påverka priset. 
 • att försäkringen täcker ambulansflyg och evakuering vid behov för du vill inte fastna i Asien för du vill inte fastna på ett sjukhus för att du inte ambulansflyg i din reseförsäkring.
 • att dina planerade aktiviteter täcks av försäkringen. Ska du göra riskfyllda aktiviteter som t.ex. åka off-pist eller klättra i berg så behöver du troligtvis en tilläggsförsäkring. 

Funderar du på att chansa, tänk om. Länsförsäkringar ger dessa kostnadsexempel på sin hemsida:

 • Brutet ben- 52,000 kronor i snitt.
 • Hjärtpatient i USA med intensivvård och ambulansflyg hem – cirka 2 miljoner kronor.
 • Ambulansflyg från Thailand till Sverige – 1 miljon kronor.
 • Turistmage i Turkiet – mellan 1000 kr till 10,000 kr.
 • De dyraste fallet SOS international har haft var en fallolycka i USA där kostnaden översteg 10 miljoner kronor.

Så om du inte råkar vara rik kolla att din försäkring täcker ambulansflyg hem. Och blir du sjuk kontakta försäkringsbolaget för godkännande av behandling först så att du inte står behöver stå för räkningen själv. De kan också rekommendera pålitliga kliniker och sjukhus.

Vill du lära dig mer om de olika alternativen och jämföra olika försäkringarna kan du göra det på Konsumenternas.se

Om du inte har hemförsäkring kan du även köpa en separat reseförsäkring. Europeiska ERV och Gouda verkar vara de största privata aktörerna inom reseförsäkringar. Du kan beräkna pris på deras hemsidor. Jag gjorde en jämförelse mellan deras reseförsäkringar och mellan att köpa ett tillägg till min hemförsäkring och hamnade på ungefär samma nivå. Om du är under 34-35 år kan du gå på deras ungdomsförsäkringar som är betydligt billigare än för den som är över 34 respektive 35 år. Priset varierade också beroende på vart du ville resa.

Jämför, läs igenom de där tråkiga villkoren för att se vad som ingår och välj det alternativ som passar dig bäst. 

Sabbatsår – det blir ju en lucka i min CV!

Sabbatsår – det blir ju en lucka i min CV!

Många är bekymrade över att sabbatsåret leder till en lucka i CV:n. Luckor i CV:n är endast ett problem om du inte kan förklara dessa. Och framförallt vill du verkligen jobba för en arbetsgivare som inte ser värdet i ett sabbatsår?

Jag har i mitt jobb mycket interna och externa kontakter. Majoriteten av alla som jag berättat för att jag ska ta ett sabbatsår för att studera men framförallt resa har varit positiva. Många har sagt att de önskar att de kunde göra samma sak och att man ska passa på när man kan göra det, dvs när man är ung eller barnfri som jag. Andra har sagt att det är modigt att göra när man är i min ålder. Det får mig att känna mig lastgammal trots att jag bara är 37 år. Jag har fått en del frågor varför jag gör det och indirekt har det varit en fråga om jag inte trivs med mitt jobb. Mitt svar har alltid varit att jag har jobbat i ca 10 år nu och jag har inte tagit någon paus under dessa år. Jag vill ta en paus, resa en längre period, vilket jag inte gjorde i min ungdom och fundera över vad jag ska göra de kommande 10 åren.

I SVD så fanns denna intressanta artikel där några chefsrekryterare snarare ser sabbatsåret som ett karriärlyft. De såg det som osannolikt att de flesta skulle tillbringa sin ledighet med att sippa drinkar på stranden och beundra solnedgångar.

Dessutom om du studerar något arbetsrelaterat såsom jag så är det inte precis som du legat på stranden i ett år eller försökt hitta dig själv (eller något annat som ses flummigt i arbetslivet). 

Jag har varit på resande fot nu i 5 månader och jag skulle lätt kunna förklara i en intervju hur mitt framtida arbete gynnats av mina studier och resor utan att det blir konstigt eller flummigt. Framförallt har det gett mig inspiration till mitt fortsatta arbete och konstatera att jag med en mindre justering i karriären kan få ett betydligt mer tillfredställande arbetsliv. Det har också gett mig tid att reflektera över en hel del annat. Så mitt tips är att motivera ditt sabbatsår med något annat än att du är apless på ditt jobb och du har ditt på det torra.

Välj dina kurser väl

Välj dina kurser väl

CSN eller inte?

Kan du ta CSN-bidrag eller lån så kan du välja fritt mellan de kurser som erbjuds på de svenska universiteten och högskolorna eller varför inte på utländska universitet. Tänk på att det då kan tillkomma studieavgifter, vilket du behöver beakta i din budget.

Om du inte är berättigad till CSN och vill vara kvar i det svenska sjukförsäkringssystemet, dvs t.ex. få sjukbidrag om du skulle bli allvarligt sjuk, måste du studera något arbetsrelaterat. Varför det kan man fråga sig? Ingen aning men så är det i alla fall. Det är kopplat till SIG, dvs din sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Enligt Försäkringskassan kan du ha rätt till en SGI om du någon gång tidigare har haft inkomster från arbete. För att ha rätt till en SGI, från ett arbete som du hade innan du började studera, ska du ha:

 • tjänat minst 10 900 kronor under ett år,
 • arbetat i minst sex månader i en följd, eller ha haft perioder av arbete som återkommit varje år,
 • skyddat den SGI:n när du slutade arbeta. 

Enligt Försäkringskassan kan du ha rätt till en SGI om du någon gång tidigare har haft inkomster från arbete. För att ha rätt till en SGI, från ett arbete som du hade innan du började studera, ska du ha:

 • arbetat i minst sex månader i en följd, eller ha haft perioder av arbete som återkommit varje år,
 • skyddat den SGI:n när du slutade arbeta. 

Du kan till exempel ha skyddat din SGI om du gjort något av det här:

 • studerat med studiestöd från CSN.
 • studerar på en studiemedelsberättigad utbildning på minst halvtid, men utan studiestöd från CSN. Du påbörjade utbildningen tidigast den 1 juli 2018.
 • varit ledig från din anställning för att studera inom ditt eget yrkesområde. Din SGI är då skyddad även om du inte tagit studiestöd.

Det finns lite fler exempel som du kan läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Det är viktigt att det inte finns några glapp i tiden där du varken har arbetat eller skyddat din tidigare SGI på något av de ovanstående sätten. Om det gör det, är det inte säkert att din SGI är skyddad. Så matcha din tjänstledighetsperiod med terminstart eller terminsavslut.

Studera inom mitt eget yrkesområde

Vad betyder studera inom ditt eget yrkesområde? Jag ringde Försäkringskassan och frågade och fick till svar att att det kunde t.ex vara en sjuksköterska som ville läsa en specialistutbildning. För den som inte är sjuksköterska så var det inte speciellt hjälpsamt för de kunde inte ge något annat svar. I slutändan är det Förvaltningsrätten som avgör om det skulle bli bråk med Försäkringskassan så fundera över hur du kan argumentera för att kursen som du läser är kopplad till ditt arbete. Läs inte en Harry Potter-kurs om du inte är bibliotekarie eller har en jäkligt bra motivering. En kollega motiverade det med att man behöver ibland trolla i arbetslivet och hemma. Njaa, jag vet inte om en jurist skulle köpa den motiveringen. Jag jobbar t.ex. inom en organisation, vars verksamhet till huvuddelen består av miljörelaterade projekt. Jag har därför valt att läsa projektledning och olika miljörelaterade kurser för att jag vet att jag kan argumentera för att de är arbetsrelaterade.

Internetbaserade kurser eller distanskurser

Om du inte planerar att tillbringa din tjänstledighet i Sverige kolla att kurserna är distanskurser eller internetbaserade kurser som INTE kräver obligatorisk närvaro på orten eller har tentor som ska göras i Sverige när du planerar att vara i Indien. Det är också viktigt att läsa igenom kursplanen för att kolla vad du behöver göra för att ha kolla på vad du behöver göra för att klara kursen så att det passar dina planer. Internetbaserade kurser ställer krav på att du ska ha tillgång till ok internet i alla fall då och då.

Språk

På vilket språk undervisningen kan också vara bra att ha koll på. Jag råkade av misstag söka till den engelskspråkiga versionen av två kurser, vilket visade sig bli lite svårare än jag tänkt mig. Jag lyckades byta till den svenskspråkiga versionen, vilket sparade mig många timmars frustration och pluggande. Du vill ju trots allt ha lite ledighet under ditt sabbatsår. Därför är faktiskt inte kravet på jobbrelaterade kurser så dumt för du har normalt lite koll på ämnet.

Kurslitteraturlistan

Utöver kursplanen kan även kurslitteraturlistan vara av intresse för vill inte ha flera kurser med 2000 sidor att läsa för då kan du glömma eventuell ledighet. Det är inte heller så praktiskt att behöva släpa på en egen resväska för din kurslitteratur. Så kurser med e-böcker är önskvärda. Kurslitteratur hittar du bland annat på Adlibris eller Bokus. Begagnad kurslitteratur hittar du bl a på Bokbörsen.

Betyg

För den som slutade gymnasiet för många år sedan och det även var ett tag sedan du var på gymnasiet så kan det nya betygssystemet vara minst sagt förvirrande. Du kan läsa mer på antagning.se hemsida.   där du får lära dig mer om saker som grundläggande behörighet och meritvärde. Om dina betyg inte är att finna på antagning.se så är det bara att börja söka i lådorna hemma för att du ska kunna klura ut dina antagningspoäng och se dina möjligheter att komma in på önskad utbildning. Det kan vara bra att söka lite fler kursen än man tänkt om man inte har full pott. För att få dig att känna dig ännu mer som en dinosaurie så kan jag berätta att en termin idag har 30 högskolepoäng och inte 20 högskolepoäng. 

Det viktigaste

Sista anmälningsdag för höstterminen 2019 är 15 april och vårterminen 2020 är troligtvis 15 mars. Det sista är dock en gissning så kolla upp det för du kan vid skrivandet av detta inlägg inte se sista antagningsdatum.

Och framförallt så är jag inte expert så SGI utan har kollat vad som gäller för MIG. Se detta mer som en introduktion eller tänk på detta när du planerar din ledighet.

Minimera dina utgifter

Minimera dina utgifter

Om du ska resa utomlands så vill du minimera eller helst eliminera dina utgifter i Sverige för då behöver du spara ihop mindre pengar eller har lägre månadskostnader. Börja med att se över dina fasta utgifter och gör detta så fort som möjligt för många fasta utgifter har ofta bindningstider av olika slag. Ju tidigare du får kolla på dessa desto lättare blir det att eliminera dessa.

Här är några vanliga exempel.

 • Bostad
 • Mobilabonnemang (någon kanske t.o.m har vanligt telefonabonnemang)
 • Kabeltv 
 • Internetabonnemang
 • Tidningar
 • Netflix, HBO eller liknande
 • Spotify, Bookbeat eller andra bokabonnemang
 • Gymkort
 • Elabonnemang

När du gjort din lista med abonnemang, lägg till uppsägningstid, ev. bindningstid, kostnad och om du behöver/vill ha kvar abonnemanget. Det är speciellt viktigt att ha koll på uppsägnings- och bindningstider så att den din papperstidningsprenumeration inte förlängs ett år just när du ska resa bort.

Mobilabonnemang – många länder kräver att du har ett abonnemang för att roamingen ska funka i det landet så det räcker inte bara med ett kontantkort. Det kan vara bra att ha möjligheten att använda mobilen även utomlands även om jag rekommenderar att köpa ett lokalt simkort istället och endast använda ditt svenska abonnemang i nödfall. Så minimera denna kostnad och byt till det billigaste abonnemanget hos din operatör eller hos någon annan operatör. Jag använder Whatsapp för att hålla kontakten med familjen och ringa hem.

Internet- och kabeltv-abonnemang behöver du normalt inte om du är bortrest om du inte inkluderar den i hyran av din bostad. Detta kan vara ett bra alternativ om du har lång bindningstid. TV-licensen är inte heller något som du behöver om du inte har TV men eftersom den från och med årsskiftet 2019 dras via Skatteverket så blir det inget problem i framtiden.

Tidningar som GP, DN eller Sydsvenskan är inte så användbara om du är utomlands, i vart fall i pappersformat. Jag skulle rekommendera att kolla tidningens hemsida eller om du vill behålla tidningen ändra till e-tidning. Beroende på tidsskillnaden så kan det vara så att du inte kan läsa den tillsammans med morgonkaffet som hemma. Dock utmanar jag dig att testa en månad utan tidning och se om du saknar den.  Jag sa upp abonnemanget och scannar rubrikerna på nätet istället.

Netflix- och bokabonnemang – Kolla hur de fungerar utomlands eftersom vissa tjänster har begränsningar i vilka länder de kan användas.  Skaffa dig VPN om du vill använda tjänsterna obegränsat och även av säkerhetsskäl. Om du inte använder tjänsterna så mycket överväg om det är värt att ha kvar det och ta eventuellt en paus från dem. Vill du ha tillgång till Lonely Planets guideböcker genom ett bokabonnemang rekommenderar jag Scribd för då kan du ha guideboken i din mobiltelefon.

Gymkortet – Kolla uppsägningstiden för du har ingen användning av den om du inte tillbringar ditt sabbatsår på hemmaplan. Skulle det bli ett gap mellan uppsägningstiden se om du kan få en fortsättning utan bindningstid eller byt till ett gym som har en kort uppsägningtid. 

Elabonnemang – Behöver sägas upp hos nätägaren som i sin tur meddelar din elleverantör. Du kan inkludera kostnaden i hyran men eftersom detta är en ganska svår post att uppskatta så skulle jag istället se till att hyresgästen skaffar sig ett eget abonnemang alternativt så bör du reglera i hyresavtalet att endast en viss förbrukning ingår.

Kolla ditt kontoutdrag några månader bakåt i tiden för att se vilka abonnemang som du har. Har jag missat något abonnemang?

Tjänstledighet

Tjänstledighet

Vill du återvända till ditt jobb eller vill du helt enkelt veta att du kan betala räkningarna när du kommer tillbaka så är tjänstledigheten en bra möjlighet. Vill du bara ligga på stranden och sippa drinkar under din tjänstledighet så får du hoppas din arbetsgivare är välvilligt inställd till din ledighet för annars är det kört.

Om du inte har möjlighet att få tjänstledigt bara för att du vill eller om du vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet så har du möjlighet att begära tjänstledighet för att studera enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning eller som den mindre formellt kallas studieledighetslagen.

För att få tjänstledigt för studier måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren.Din arbetsgivare kan inte vägra dig tjänstledighet däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten under vissa omständigheter. Arbetsgivaren måste dock underrätta dig genast om uppskovet och skälet för detta.

Är du på en kollektivavtalssluten arbetsplats och vill arbetsgivaren att tjänstledigheten ska äga rum senare än 6 månader efter att du begärt det krävs samtycke från facket. I lagen regleras också en del andra situationer men för dig som planerar vara ledig en längre tid kan det finnas en poäng i att underrätta din arbetsgivare sex månader innan du planerar att vara ledig för då minskar deras möjligheter att skjuta upp tjänstledigheten. Min chef ville att jag skulle skjuta upp ledigheten men eftersom jag förvarnat ca 6 månader innan var det inte så mycket som de kunde göra när jag sa att jag inte ville göra det.

Jag valde att söka tjänstledighet för studier framförallt för att jag ville vara kvar i socialförsäkringssystemet. Om någonting skulle hända vill jag ha möjligheten att få sjukpenning. För mig är detta viktigt för jag ville inte riskera hela min ekonomi för ett sabbatsår. Jag vill kunna betala mina räkningar även om jag blir sjuk oc måste återvända till Sverige.

Om du väljer att studera så har du förhoppningsvis två valmöjligheter: att studera med eller utan CSN. Jag har använt allt mitt studielån och har fortfarande en del kvar att betala så jag har egentligen inget annat val än att själv finansiera mitt sabbatsår. Dessutom kan jag inte rekommendera att låna till att vara ledig. Om du inte kan ta CSN och fortfarande vill vara kvar i sjukförsäkringssystemet ställer det lite speciella krav på dina studier. Om du har CSN kan du läsa en kurs om Harry Potter och hans världar eller om du gillar kärleksromaner bättre Romance – kärleksromaner från tre decennier. 

Om du inte är bibliotekarie kan ovan nämnda kurser vara lite svåra att motivera för kurserna måste nämligen vara arbetsrelaterade. Det är en lite irriterande begränsning men i efterhand är jag ganska nöjd med det ändå för om du kan något om ämnena blir kurserna lättare för dig och du kan tillbringa mer tid med att göra annat. I mitt fall att vara turist i sydostasien. Om vi är lite krassa så ser det ju även bättre ut att du läst något som kan vara till nytta i ditt arbetsliv än Harry Potter. 

Tjänstledighet för att testa driva företag

Om din dröm istället är att driva ett eget företag så kan jag rekommendera att du söker tjänstledighet för det istället.

Du har nämligen också rätt till tjänstledighet för att under högst sex månader för att testa driva ett företag själv (genom enskild firma) eller genom en juridisk person (handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag). Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Så du kan t.ex inte starta en revisionsfirma om du arbetar på en revisionsfirma. Ledigheten får inte heller innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. I det här fallet har man också bara rätt att vara ledig under en period hos en och samma arbetsgivare så det funkar inte att vara ledig varje halvår. Precis som med studier måste du ha arbetat sex månader hos din arbetsgivare alternativt totalt 12 månader under de senaste två åren.

I det här fallet är det också lite mer formalia. Ledigheten ska anmälas minst tre månader före ledighetens början och man ska ange hur länge man planerar att vara ledig. Arbetsgivaren har sedan en månad på sig att meddela sitt beslut.

Less på jobbet?

Less på jobbet?

Är du less på jobbet och önskar att du kunde ta en paus från allt. Alla möten och annat påhitt som är en del av den moderna arbetsplatsen. Men du är inte längre en 20-25-årig student. Kan du verkligen ta ett sabbatsår? JA! Självklart, kan du det.

För de flesta av oss som har jobb, bostads-, bil- och CSN-lån att betala och andra åtaganden så kanske ett sabbatsår inte framstår som något självklart. Det är inte att bara köpa en flygbiljett och åka. Det kräver lite mer planering innan vi kan bege oss ut på äventyr eller bara ta ett sabbatsår. Beroende på hur stor trygghetsnarkoman du är så finns det olika alternativ.

Är du som jag så vill du ha jobbet kvar när du kommer tillbaka eller i vart fall ett jobb.  Om du ska resa så kanske du inte heller vill resa hela tiden backpackerstyle och bo på vandrarhem med 20-25-åringar utan vill i vart fall ibland köra mer flashpackerstyle och lyxa till med egna hotellrum eller lägenheter. Tro mig, det kan bli lite tröttsamt med folk som stiger upp kl. 6 på morgonen medan andra går och lägger sig efter midnatt. Dessutom kanske du inte längre tycker att ett boende är bra bara för att de erbjuder gratis öl eller drinkar en timme på kvällen. Vad du vill göra under ditt sabbatsår påverkar också hur mycket pengar du behöver spara ihop om du nu inte redan har en hög med pengar som bara väntar på att du ska ta steget.

Jag hade jobbat 10 år efter studierna när jag kände att jag behövde en paus från arbetslivet och få lite mer äventyr i mitt medelklassliv. Dessutom ville jag få tid att fundera vad jag ville göra de kommande 10 åren av mitt liv utan att samtidigt behöva jobba. Det var inget lätt beslut att ta för ett sabbatsår mitt i karriären för det är inte det vanligaste man gör som en 37-åring. Det krävdes mycket funderande och en del räknande. Hur mycket pengar behöver jag och hur länge vill jag vara borta. Jag har valt att vara borta 9-10 månader för jag tyckte att en kortare period inte var tillräckligt för att komma bort från rutinerna. När passade det mig att åka och när hade jag sparat tillräckligt med pengar? Även efter att jag meddelat min arbetsgivare att jag ville ta ett sabbatsår för studier så kom funderingarna om det var rätt beslut eller inte. Det är så lätt att tänka att det där kan jag göra när jag blir pensionär och skjuta upp sina drömmar. Jag ville resa en längre tid för det hade jag aldrig gjort. Det som trots allt gjorde att jag förstod att det var rätt beslut var att maken i ett par som jag umgicks med i gymnasiet dog under våren i cancer. Det var ett snabbt förlopp och det gjorde att jag insåg att jag inte ville skjuta upp detta. Så mitt råd är: FUNDERA, RÄKNA, BESTÄM DIG OCH TA DITT SABBATSÅR!

När jag började fundera på sabbatsår hittade jag inte så mycket information om sabbatsår för personer som är mitt i karriären och hur man planerar sitt sabbatsår.  Jag hoppas denna hemsida kan vara till hjälp i ditt planerande. Tanken är att den ska fyllas på allt eftersom.